انتشار فیلم اجساد مثله و شکنجه شده معترضان در سوریه

سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه ویدیوهایی شامل تصاویر چهار جسد مثله و سوخته شده در یک مزرعه در حوالی شهر حمص و اجساد شکنجه شده سه نفر دیگر را پخش کرده و گفته است که این اجساد شناسایی شده و متعلق به کسانی است که در تظاهرات در حمص و یکی از شهرک های نزدیک آن حضور داشتند.

این سازمان اسامی کشته شدگان را نیز منتشر کرده و گفته است که چهار فردی که اجسادشان مثله شده است توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و سه نفر دیگر نیز در اثر اصابت گلوله مسلسل تانک جان خود را از دست داده بودند.

براساس این گزارش، فردی که این تصاویر را تهیه کرده بود نیز برای مدتی در بازداشت بود اما آزاد شده و توانسته است این فیلم ها را در اختیار سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه قرار دهد.