اتحادیه اروپا واردات نفت سوریه را تحریم کرد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا واردات نفت سوریه را به دلیل برخورد خشونت آمیز دولت آن کشور با تظاهرات اعتراضی تحریم کرده است.

یک مقام وزارت خارجه در مصاحبه با بی بی سی گفته است هدف از این اقدام افزایش فشار بر دولت سوریه به خاطر سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی بوده است.

تظاهرات اعتراضی سوریه با تقاضای اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد حدود هشت ماه پیش آغاز شد و واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی را در پی آورد.

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، تا کنون دست کم دو هزار و سیصد تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته و چند هزار نفر بازداشت شده اند.