تهیه فیلم پلیسی 'شریان اصلی تردد' تهران را بست

رئیس پلیس راهوار تهران گفته است که ماموران متخلف بدون هماهنگی با مافوق تونل رسالت، از شریان های اصلی تردد در پایتخت، را بستند تا یک گروه فیلمبردار بتواند از صحنه های مورد نظر خود فیلمبرداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام پلیس راهوار گفته است که بسته شدن تونل ترافیک سنگینی را در پی آورد و افزوده است که با مامور متخلف برخورد انضباطی خواهد شد.

این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشته است که تونل به منظور فیلمبرداری از صحنه هایی از یک فیلم پلیسی بسته شده بود که در آن از هلی کوپتر و تعداد قابل توجهی مامور پلیس استفاده می شد.