کاهش ارزش سهام در آمریکا و اروپا

در پی بروز نشانه هایی از رکود در اقتصاد آمریکا، ارزش سهام در بازارهای آمریکا و اروپا کاهش یافت.

آماری که دولت آمریکا منتشر کرده است نشان می دهد که در ماه گذشته میلادی، رشد ایجاد اشتغال در این کشور متوقف شده و نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد مانده است.

گزارشگر اقتصادی بی بی سی می گوید که این آمار نشان می دهد که اکنون احتمال بیشتری وجود دارد که اقتصاد آمریکا دوباره وارد رکود شود.

قرار است باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده طرح خود را برای ایجاد اشتغال در نشست مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا ارائه کند.