هشدار مسافرتی به شهروندان آمریکایی در آستانه ۱۱ سپتامبر

دولت آمریکا در آستانه دهمین سالگرد واقعه ۱۱ سپتامبر، در مورد احتمال حمله اعضای گروه القاعده و همپیمانانش به شهروندان آمریکایی در سراسر جهان هشدار داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که روز جمعه ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) صادر شد، آمده است که تهدید مشخصی از سوی گروه القاعده شناسایی نشده، اما شهروندان آمریکایی باید بدانند که این گروه و همپیمانانش انگیزه و توانایی انجام حمله علیه منافع آمریکا در سراسر جهان را دارند.