'آمریکا و بریتانیا خواهان مذاکره با القاعده هستند'

رییس سابق سازمان اطلاعات ملی بریتانیا، ام آی ۵، گفته است که آمریکا و بریتانیا در حال بررسی راه های مذاکره با شبکه القاعده هستند تا بتوانند در نهایت به یک توافق صلح با این گروه دست یابند.

الیزا مانینگهام- بولر گفت دستاورد واکنش های امنیتی به تروریسم، محدود است و در نهایت باید به یک راه حل سیاسی دست یافت.

اما لیدی مانینگهام- بولر در یک سخنرانی که بی بی سی آن را سازماندهی کرده بود، متذکر شد که به این زودی ها نمی توان در این مورد مذاکره کرد و هنوز راه درازی تا این مذاکرات باقی است.