هشدار تازه آژانس در مورد برنامه ای هسته ای ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید به شکلی فزاینده نگران آن است که ایران به طور محرمانه بر روی اجزای یک برنامه سلاح هسته ای کار کند.

آژانس هسته ای سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، گفت ایران نصب تجهیزات غنی سازی اورانیوم را در یک پناهگاه زیرزمینی آغاز کرده است.

با غنی سازی اورانیوم می توان مواد هسته ای مورد نیاز برای استفاده نظامی را تولید کرد اما ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای این کشور دارای مقاصد کاملا غیرنظامی است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید اطلاعاتی که بدست آورده، موثق، مفصل و جامع است.