'معتقدان به قانون اساسی حق شرکت در انتخابات را دارند'

یک نماینده مجلس ایران می گوید این که عده ای به تشخیص خودشان برای حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات تعیین تکلیف کنند، ظلم به کشور است.

علی اکبر اولیا روز جمعه ۱۱ شهریور در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: "باید کاری کرد که همه کسانی که قانون اساسی را قبول دارند در انتخابات شرکت کنند و مردم هم حق انتخاب داشته باشند."

به گفته آقای اولیا "این که عده ای را که سنخیتی با فکر اصلاح طلبی ندارند را به جای افراد و نمایندگان این گروه معرفی کنیم، قابل قبول نیست و نمی توان با این بازیها مردم را فریب داد."

بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بسیاری از فعالان جناح اصلاح طلب از فعالیت سیاسی محروم، بازداشت و زندانی شده اند و هنوز مشخص نیست که افراد منتسب به این جناح در انتخابات آتی مجلس که شش ماه دیگر برگزار می شود، حضور خواهند داشت یا نه.