آمریکا از ۱۷ بانک شکایت می کند

مقام های آمریکایی گفته اند از ۱۷ بانک بدلیل ده ها میلیارد دلار ضرری که در جریان بحران مسکن به دولت و مالیات دهندگان زده اند، شکایت می کنند.

این بانک ها متهم هستند که در هنگام فروش وام مسکن، مشتریان را گمراه کرده اند.

چند سال پیش ارائه وسیع وام به خریدان موجب افزایش بیش از پیش بهای مسکن شد.

با افت شدید بهای مسکن در سال ۲۰۰۸، آمریکا ناگهان در بحران اقتصادی بزرگی فرو رفت.

برخی از این بانک ها عبارتند از: گلدمن سکس، بارکلی، بانک آمریکا، دویچه بانک و اچ اس بی سی.