گزارش‌ها از بروز ناآرامی در تبریز و ارومیه حکایت دارد

گزارش منابع خبری فعالان قومی و حقوق بشر و گفته های شاهدان عینی از بروز درگیری میان معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با پلیس در شهرهای تبریز و ارومیه حکایت دارد.

هرانا، خبرگزاری مجموعه حقوق بشر ایران، نوشته است که مأموران امنیتی و پلیس ضد شورش در این دو شهر با تجمع معترضان برخورد کرده و عده ای از آنها را بازداشت کرده اند.

چند شاهد عینی در تبریز و ارومیه هم به بی‌بی‌سی گفتند که شاهد درگیری میان دو طرف بوده اند.