قرارداد آتش بس میان هند و جبهه متحد آزادی آسام

مقام‌های دولت هند با رهبران یکی از گروه‌های عمده جدایی طلب موسوم به جبهه متحد آزادی آسام، توافقنامه آتش بس را امضاء کرده‌اند.

مبارزان این گروه بیش از سی سال است که برای خودمختاری قوم آسام در این منطقه می‌جنگند و برآورد می‌شود که تاکنون ده هزار نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

آسام یکی از ایالت‌های هند است که در منتهای شمال شرقی این کشور، میان برمه و بنگلادش و در دامنه‌های هیمالیای شرقی واقع شده است.

این ایالت به دلیل چای، الوارهای چوبی و ذخایر نفتی آن در جهان شهرت دارد.