شرکت ایرانی برای دریافت طلب‌هایش از مجلس کمک خواست

یک شرکت بزرگ صنعتی ایران که در ساخت قطعات پیچیده فنی در حوزه انرژی فعال است در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواهان پرداخت مطالبات مالی تولیدکنندگان داخلی از سوی دولت شده است.

به گزارش سایت الف، نویسنده این نامه از نمایندگان مجلس خواسته است که دولت را ملزم کنند تا پس از گذشت ماه‌ها، دستمزد و مطالبات این شرکت را پرداخت کند.

در این گزارش به نویسنده نامه و همچنین اسم شرکت مذکور اشاره نشده اما گفته شده که وزارت نیرو حدود ۸ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران طرح‌های خود بدهکار است.

گفته می‌شود که عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها موجب شده که درماه‌های اخیر فشار شدیدی بر این پیمانکاران وارد شود.

براساس این گزارش "بی‌تعهدی دولت در پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران"، یکی از مهمترین مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران است که در "گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار" همواره جزو سه مانع اول اداره بنگاه‌ها در ایران ارزیابی شده‌است.