'بررسی حضور دوباره شرکت حفاری ایران در لیبی'

احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت می‌گوید که حضود مجدد ایران در پروژه‌های نفتی لیبی باید توسط وزارت امور خارجه ایران بررسی شود.

آقای قلعه بانی گفت که شرکت ملی حفاری ایران (وابسته به شرکت نفت) از قبل با لیبی قرارداد دارد و ممکن است که برای ادامه فعالیت های خود دوباره به این کشور باز گردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، فعالیت‌های نفتی ایران در لیبی از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور ارائه خدمات جانبی حفاری به چاه‌های نفتی بیشتر شد.

کارکنان شرکت ملی حفاری ایران روز ۱۲ اسفند سال قبل و همزمان با آغاز بحران لیبی، این کشور را ترک کردند.

این گزارش همچنین حاکیست که دستگاه سیمان کاری و اسیدکاری شرکت ملی حفاری در ۴۲۰ کیلومتری جنوب غربی بندر بنغازی و در ۱۶۰ کیلومتری صحرای لیبی مستقر است که در حال حاضر در یک منطقه امن نگهداری می شود.