'روابط نزدیک سازمان‌های اطلاعاتی غرب با رژیم قذافی'

اسناد جدیدی از یکی از ساختمان‌های دولتی لیبی کشف شده‌ که حاکی از روابط نزدیک میان سازمان‌های اطلاعاتی غربی و رژیم سرهنگ قذافی است.

براساس این اسناد که توسط دیده‌بان حقوق بشر یافت شده است، شامل مکاتبات بین سازمان‌ اطلاعاتی لیبی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA، و سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا موسوم به MI6 است.

یکی از مسئولان دیده بان حقوق بشر که این اسناد را دیده است، سازمان سیا را متهم کرده که چندین نفر را به لیبی تسلیم کرده‌ و در برخی از بازجویی‌ها نیز حضور داشته است.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا این افشاگری را کم اهمیت جلوه داده و می‌گوید که این مدارک به حکومت قبلی لیبی مربوط بوده و بریتانیا در حال حاضر بر روی آینده این کشور متمرکز شده ‌است.