'همه ۲۱ سرنشین' هواپیمای شیلی کشته شدند

وزیر دفاع شیلی گفته است که همه ۲۱ سرنشین هواپیمایی که روز جمعه در اقیانوس آرام سقوط کرده است، احتمالا به سرعت کشته شده اند.

تاکنون جسد تنها چهار سرنشین این هواپیمای نیروی هوایی شیلی پیدا شده است.

در بین کشته شدگان یک چهره مشهور تلویزیونی و برادر همسر وزیر دفاع شیلی وجود دارند.

این هواپیما پس از تلاش برای فرود در شرایط جوی نامساعد ناپدید شد.

هیچ یک از اجساد پیدا شده تاکنون شناسایی نشده اند.