'برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری وصل شد'

خبرگزاری های داخلی ایران به نقل از سازمان انرژی اتمی این کشور گزارش داده اند که شبکه برق نیروگاه اتمی بوشهر ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه روز شنبه ۱۲ شهریور با قدرت ۶۰ مگاوات به شبکه سراسری برق وصل شده است.

سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داده که "با هماهنگی مدیریت شبکه برق کشو و به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه اتمی برق خاورمیانه" انجام شده است.

بنابر این گزارش، "آزمایش های لازم برای حصول اطمینان از هماهنگی کامل این پروژه با شبکه برق سراسری در روزهای آینده ادامه می یابد."

قرار است مراسم بهره برداری مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر در روز ۲۱ شهریور در این نیروگاه برگزار شود.

فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته از "آزمایش موفق توربین نیروگاه اتمی بوشهر" و "سازگاری اجزای نصب شده نیروگاه" خبر داده و گفته بود که "این نیروگاه آذرماه امسال با حضور رئیس جمهور راه اندازی کامل خواهد شد."