مهاجرت به استرالیا سخت‌تر می‌شود

در یکی از آخرین خط مشی‌های تعیین‌شده از سوی دولت استرالیا برای پذیرش مهاجران، ارشدترین مشاور حقوقی دولت این کشور گفته است که در شرایط کنونی، رسیدگی به پرونده پناهجویانی که در کشورهای دیگر به سر می‌برند، احتمالا غیرممکن است.

دولت استرالیا در حال بررسی این موضوع بوده است که از تعدادی از کشورهای منطقه اقیانوس آرام (پاسفیک) از جمله پاپوا و گینه نو بخواهد تا با ایجاد چند بازداشتگاه، به توقف موج پناهجویان به استرالیا کمک کنند.

هفته گذشته هم دادگاه عالی استرالیا توافق مشابهی را که با دولت مالزی به دست آمده بود، به دلیل موضوعات مرتبط با حقوق بشر، رد کرد.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، کنترل مهاجرت به این کشور را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولتش دنبال می‌کند.