پلیس ۶۰ نفر را در لندن بازداشت کرد

مقامات نیروی پلیس بریتانیا اعلام کرده‌اند که ۶۰ نفر از اعضای یک گروه راست‌گرای افراطی را بازداشت کرده‌اند.

بازداشت‌شدگان از اعضای "انگلیش دفنس لیگ" هستند.

حامیان این گروه در جریان یک تظاهرات در بخشی از لندن با نیروهای پلیس درگیر شده‌اند.

این درگیری‌ها در منطقه‌ای رخ داده است که از زمان آشوب‌های اخیر در لندن، تجمع به منظور راهپیمایی در آنجا ممنوع اعلام شده است.

بیش از سه هزار نیروی پلیس برای اجرایی کردن این ممنوعیت در حال انجام وظیفه بودند.

این گروه در اعتراض به آنچه که "افزایش قابل توجه در اسلام‌گرایی افراطی" خوانده است، دست به اعتراض زده بود.