هزینه پذیرش دانشجوی دکترای پولی در ایران: '۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان'

حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران درباره جزئیات دوره دکترای پولی گفت:" براساس بررسی‌هایی که در کارگروهی در مدیریت گسترش معاونت آموزشی وزارت علوم انجام شد، هزینه پذیرش دانشجو دکترا بین ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نادری منش ادامه داد:"هدف از پذیرش دانشجویان دوره دکترا با دریافت هزینه این است که از ظرفیت‌هایی که دولت هزینه کرده و مجلس آن را مصوب کرده است، استفاده کنیم."

او تاکید کرد :"معتقدیم به جای اینکه دانشجویان هزینه داده و برای تحصیل به کشورهای خارجی مراجعه کنند در داخل کشور این هزینه را بپردازند."