شکست حزب مرکل در انتخابات محلی در شمال شرقی آلمان

نتایج اولیه انتخابات محلی در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن در شمال شرقی آلمان بیانگر شکست حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور است.

بر اساس شمارش اولیه آراء، این حزب با به دست آوردن ۲۴ درصد از رای های شمرده شده، ۴ درصد کمتر از انتخاب قبلی در سال ۲۰۰۶ رای آورده است.

حزب دموکرات های آزاد، شریک ائتلافی خانم مرکل هم در این انتخابات نتیجه مطلوب خود را به دست نیاورده است.

حزب سوسیال دموکرات با کسب ۳۷ درصد آراء پیشتاز است.

تحلیلگران نارضایتی عمومی از عملکرد دولت آلمان در برابر بحران مالی منطقه یورو را علت شکست حزب دموکرات مسیحی عنوان کرده اند.

انتخابات سراسری آلمان دو سال دیگر برگزار می شود و با توجه به شکست حزب خانم مرکل در شش انتخابات محلی در سال جاری، درباره نتیجه این انتخابات هشدار داده اند.