محاکمه نخست وزیر سابق ایسلند به اتهام 'ضعف مدیریت'

گییر هارته ، نخست وزیر پیشین ایسلند به اتهام ضعف مدیریت در بحران مالی این کشور در سال ۲۰۰۸ در یک دادگاه ویژه محاکمه می شود.

سه بانک اصلی ایسلند در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ ورشکست شدند.

ورشکستگی آیسبانک، از بانک های اصلی ایسلند باعث شد اندوخته های هزاران بریتانیایی و هلندی به خطر بیفتد و منجر به دعوای حقوقی میان این کشور و دولت های بریتانیا و هلند بر سر پرداخت غرامت به صاحبان حساب های بانکی شده است.

شهروندان ایسلند در دو همه پرسی با پرداخت غرامت ۴ میلیارد یورویی به بریتانیا و هلند مخالفت کرده اند.

آقای هارته محاکمه خود را انتقام گیری ائتلاف حاکم عنوان کرده است.

اذهان عمومی در ایسلند بر سر موضوع محاکمه آقای هارته به دو قسمت تقسیم شده است، گروهی می گوید همه تقصیرها به ناحق به گردن او افتاده و به گفته گروه دوم مسوولان وقت باید به خاطر ورشکستگی ایسلند پاسخگو باشند.

آقای هارته در یک دادگاه ویژه دولت محاکمه می شود. این اولین بار است که این دادگاه جلسه برگزار می کند.