امیدواری نسبت به برقراری جریان آب آشامیدنی در طرابلس

شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد کنترل شبکه خطوط انتقال آب در جنوب طرابلس را در اختیار گرفته است.

این شورا ابراز امیدواری کرده است که جریان آب آشامیدنی در این شهر به زودی از سر گرفته شود.

سه چهارم آب آشامیدنی در طرابلس از این شبکه تامین می شود.

از زمان تصرف طرابلس به وسیله مخالفان سرهنگ قذافی، جریان آب آشامیدنی در این شهر کاملا قطع شده است.