درگیری مخالفان و هواداران مبارک در قاهره

درگیری‌هایی میان مخالفان و هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در قاهره روی داده است.

این درگیری‌ها پیش از آغاز جلسه محاکمه آقای مبارک روی داد و پلیس ضد شورش تلاش کرد تا مانع از گسترش درگیری‌ها شود.

رئیس جمهور سابق مصر که ۸۳ سال دارد، به صدور فرمان کشتن معترضان در جریان ناآرامی های این کشور که منجر به پایان حکومت او شد، متهم است. او این اتهامات را رد می کند.