پیشنهاد تغییر نام وزارت ارشاد به وزارت فرهنگ و هنر

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که پیشنهاد تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و هنر از سوی برخی مطرح شده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز آن را رد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری که پرسیده "قرار است نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و هنر تغییر پیدا کند و رئیس جمهور با این موضوع موافقت کرده است" گفته که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید "لایحه ای نوشته شود و به مجلس ارائه شود و مجلس نیز تصمیم بگیرد."

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال گفته که "هنوز در مورد چنین کاری جدیتی وجود ندارد."

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ وزارت اطلاعات و جهانگردی بود ولی این وزارتخانه بعد از انقلاب ترکیبی از وظایف وزارت فرهنگ و هنر را نیز بر عهده گرفت که با وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شده و نامش به وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییر یافته بود.