رئیس بانک مرکزی ایران: نرخ تورم کاهش یافته است

رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری به هفده و سه دهم درصد (۱۷.۳ درصد) رسیده است.

به گفته محمود بهمنی، تورم نقطه به نقطه در پایان مردادماه بیست و هشت دهم درصد (۲۰.۸ درصد) بود که نسبت به همین شاخص در پایان تیرماه سال جاری (۲۱.۱ درصد) کاهش نشان می داد.

طی چند سال گذشته، بانک مرکزی، که معمولا مسئول اعلام نرخ تورم بوده است، از انتشار ارقام مربوط به این شاخص خودداری ورزیده و دلیل آن تصمیم دولت به محول کردن این وظیفه به مرکز آمار ایران اعلام شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش سریع نرخ تورم را ناشی از لغو یارانه ها دانسته و گفته است که در آینده، جهش ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش خواهد یافت.