خطر وبا عرضه سبزیجات در رستورانهای ایران را متوقف کرد

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر ایران گفته است که "با توجه به اینکه کانون انتقال بیماری وبا، مزارع کشاورزی است، استفاده از سبزیجات در رستوران های و اغذیه فروشی ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، این مقام وزارت بهداشت گفته است که شیوع بیماری در ایران ناشی از ورود غیرقانونی اتباع کشورهای همسایه و رفت و آمدهای غیرقانونی مرزی است و افزوده است که کار در مزارع کشاورزی یکی از نخستین مشاغلی است که مهاجران غیرقانونی به آن روی می آورند.

وی گفته است که بررسی ها نشان می دهد که مهمترین راه انتقال وبا در ایران سبزیجاتی است که با فاضلاب خام آبیاری می شود که غیرقانونی است.