رئیس کمیسیون اروپا: اروپا با خطر رکود اقتصادی مواجه نیست

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا - نهاد اجرایی اتحادیه اروپا - پیش بینی کرده است که اقتصاد اتحادیه طی سال جاری میلادی از رشد ملایمی برخوردار می شود و به این ترتیب، رکود اقتصادی این منطقه را تهدید نمی کند.

آقای باروسو افزوده است که هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که آیا یونان قادر خواهد بود به تعهدات خود در قبال بازپرداخت بدهی های دولتی عمل کند یا نه.

اخیرا یک موسسه معتبر تحقیقات اقتصادی پیش بینی کرده بود که اقتصاد اروپا طی سال جاری حدود یک و هفت دهم درصد رشد خواهد کرد.