'مساحت واقعی ایران' بیشتر شد

وزیر دفاع ایران گفته است که سازمان جغرافیای نیروهای مسلح با استفاده از امکانات اندازه گیری جدید، مساحت واقعی خاک ایران را یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۵۹ کیلومتر مربع را تعیین کرده که از مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع که قبلا در کتاب ها ثبت می شد بیشتر است.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، وی گفته است که ایران دارای مرز خشکی و آبی با پانزده کشور است و از لحاظ همسایگی با تعداد کشورها، بعد از روسیه و چین در رتبه سوم جهانی قرار دارد.