'سرطان پستان اولین و شایع‌ترین سرطان در ایران است'

رشید رمضانی، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت ایران گفته براساس گزارشهای نظام ثبت سرطان در ایران سرطان پستان شایع‌ترین و اولین سرطان در این کشور است.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت و درمان اضافه کرد: "سرطان معده شایع‌ترین سرطان در مردان ایران است و پس از آن سرطان‌های مثانه، پروستات، روده بزرگ، دستگاه خونساز، ریه، مری، اعصاب مرکزی، غدد لنفاوری و پوست، ده سرطان شایع مردان در ایران است."

آقای رمضانی شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان را شامل پستان، پوست، روده، راست روده، معده، مری، دستگاه خونساز، تیروئید، تخم‌دان و رحم عنوان کرد.