روزنامه روزگار توقیف شد

روزنامه روزگار چاپ تهران توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ایران، این روزنامه از امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه به مدت دو ماه توقیف شده است.

این خبرگزاری گزارش داده که روزنامه روزگار "بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسایل محرمانه کشور باستناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات" توقیف شده است.

روزنامه روزگار که در سال ۸۵ توسط هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود پس از گذشت سه سال در بهمن ماه سال ۱۳۸۹به پیشخوان مطبوعات بازگشت.

این روزنامه در دور جدید انتشار زیر نظر شورای سردبیری فعالیت خود را از سر گرفته بود.