آلودگی هوای تهران 'زنگ خطر جدی است'

معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه "آلودگی هوا کماکان از معضلات اصلی شهر و کشور ما است" اعلام کرد: "امسال از نظر آلودگی هوا تاکنون روز سالم و پاک نداشته‌ایم، این یک زنگ خطر جدی است و هشدار می‌دهد همه باید برای حل این معضل تلاش کنیم."

به گزارش خبرگزاری مهر خانم ابتکار در مراسم رونمایی از گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست و آغاز معاینه فنی سرویس مدارس اضافه کرد: "ما در بخش آلودگی عقب ماندگی‌هایی داریم که از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود و تا شهروندان ادامه دارد."

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: "به موازات سازمان محیط زیست باید تمامی دستگاه‌ها از وزارت نفت و بهداشت گرفته تا وزارت صنایع در اجرای قانون کوتاهی و مماشات نداشته باشند تا بتوانیم شاهد حل معضل آلودگی هوا باشیم."