هفته نامه شهروند امروز 'توقیف شد'

در پی تشکیل جلسه هیات نظارت بر مطبوعات هفته نامه شهروند امروز توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود (۱۴ شهریور) نشریه شهروند امروز را به دلیل انتشار مطالبی 'خارج از حدود مقرر در ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرد.'

به موجب یکی از بندهای ماده ۶ قانون مطبوعات افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد، از جمله موارد تخلف نشریات به حساب می آید.

به گفته یکی از افراد نزدیک به هفته نامه شهروند امروز که با سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت وگویی انجام داده است: "ظاهرا چاپ عکسی روی جلد هفته نامه دلیل توقیف آن» ذکر شده است". به گفته وی "در شماره یاد شده عکسی از محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران منتشر شده است."

هیات نظارت بر مطبوعات ایران، جزییات بیشتری از موارد تخلف این هفته نامه منتشر نکرده است.

هفته نامه شهروند امروز در اسفند ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۷ در تهران منتشر می شد. اما هیأت نظارت بر مطبوعات در ۱۵ آبان سال ۱۳۸۷ این هفته‌نامه را به دلیل غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت محمود احمدی نژاد توقیف کرد.

این هفته نامه از تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری بار دیگر فعالیت خود را ازسر گرفت و در کمتر از سه ماه از آغاز انتشار مجدد بار دیگر توقیف شد.