آتشسوزی عظیم در تگزاس از کنترل خارج شده است

ماموران آتشنشانی در ایالت تگزاس آمریکا برای مهار یک آتشسوزی عظیم طبیعی که تاکنون ۳۰۰ خانه را سوزانده است می کوشند.

این آتشسوزی که در جنوب شرقی شهر آستین، مرکز ایالت، در جریان است منطقه ای به طول ۲۶ کیلومتر را در بر گرفته است.

مقام های جنگلبانی می گویند آتش با چنان سرعتی پیش می رود که مقابله با آن از زمین ممکن نیست و برای پاشیدن آب بر آن از هواپیما استفاده می شود.

دها آتشسوزی طبیعی دیگر در تگزاس، که بدترین خشکسالی نیم قرن اخیر را تجربه می کند، در جریان است.