صالحی: نیروگاه بوشهر هفته آینده به شبکه سراسری وصل می شود

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، گفته است که دوشنبه هفته آینده، مراسم پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با حضور وزیر انرژی روسیه برگزار می شود و این نیروگاه به شبکه سراسری برق وصل خواهد شد.

نیروگاه بوشهر توسط روسیه ساخته شده و راه اندازی آن بارها به تعویق افتاده بود و آقای صالحی گفته است که با تکمیل این طرح "ما در جهان اسلام و بین پنجاه و هفت کشور اسلامی پس از پاکستان دومین کشوری هستیم که صاحب نیروگاه هسته ای می شویم."

وزیر خارجه که پیش از تصدی این سمت، رئیس سازمان انرژی اتمی بود، گفته است که نیروگاه بوشهر به مدت یک سال تحت گارانتی روسیه خواهد بود و بعد از این مدت، در اختیار مهندسان ایرانی قرار خواهد گرفت.