دولت هلند: هکرها به ایمیل هزاران ایرانی دسترسی یافتند

دولت هلند در گزارشی گفته است که ممکن است ارتباطات اینرنتی هزاران ایرانی توسط کسانی که احتمالا با دولت ایران ارتباط دارند هک شده باشد.

این گزارش می افزاید هکرهای پس از سرقت پسورد یک شرکت هلندی، احتمالا توانستند به پسورد و ارتباطات تا سیصد هزار کاربر ایرانی گوگل دسترسی پیدا کنند و کارشناسان این نظر را نیز مطرح کرده اند که ممکن است هکرها دامنه های دیگری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را نیز هدف قرار داده باشند.

حکومت ایران نسبت به استفاده از اینترنت حساسیت خاصی دارد به خصوص اینکه در جریان اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، معترضان از ارتباطات اینترنتی برای سازماندهی تجمع های خود و اطلاع رسانی داخلی و خارجی از جمله در مورد خشونت نیروهای امنیتی استفاده کردند.

این روش بعدا در جریان تظاهرات اعتراضی در کشورهای خاورمیانه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.