'بزرگترین رزمایش آفندی نیروی هوایی' در شمالغرب ایران

نیروی هوایی ارتش ایران اعلام کرده است که بزرگترین "رزمایش آفندی" این نیرو از روز سه شنبه، ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر)، در منطقه شمالغرب کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این مانور عملیات تهاجمی هوایی به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در جریان آن، کلیه پایگاه های شکاری با انواع هواپیماهای رزمی نیروی هوایی ارتش در آن شرکت خواهند داشت.

مناطق مرزی شمالغرب ایران در هفته های اخیر محل درگیری سنگین بین نیروهای دولتی و چریک های گروه کرد پژاک بوده است هر چند گزارشی از عملیات هوایی منتشر نشده است.