اجلاس دوره ای مجلس خبرگان آغاز به کار کرد

دهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان در تهران آغاز به کار کرده و به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمدرضا مهدوی کنی، رئیس این مجلس، در سخنانی به تمجید از نظام حکومتی جمهوری اسلامی پرداخت و در اظهارات خود گفت "اگر به طور دقیق به اصول نظام جمهوری اسلامی عمل شود، این نظام بهترین نظام در دنیاست."

آقای کنی در مورد خصوصیات نظام جمهوری اسلامی این نظر را مطرح کرد که ولایت فقیه مورد قبول همه علما و فقهای داخل و خارج از ایران است و افزود: "آنچه در دنیا به عنوان انتخاب مطرح می شود و معقول نیز هست، در نظریه امام خمینی دیده می شود چرا که این نظام را طوری طراحی کردند که مورد قبول همگان است."