میرحسین موسوی: نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت

میرحسین موسوی در ملاقات با فرزندان خود ضمن اظهار نظر در باره مسایل ایران، در مورد انتخابات آینده مجلس گفته است: "با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت."

به گزارش سایت کلمه، که گزارش ها و دیدگاه های میرحسین موسوی را منتشر می کرده است، این نخستین دیدار آقای موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، با هر سه دختر آنان از زمان آغاز حصر خانگی آنان بوده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان حدود هفت ماه است که در حصر خانگی به سر می برند.

براساس این گزارش، وضع جسمی آقای موسوی و خانم رهنورد خوب است. آنها گزارش های مربوط به بیماری خود را تکذیب کرده اند.