وزیر خارجه ایران به پاکستان سفر کرده است

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه، بامداد چهارشنبه، ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر)، به منظور شرکت در جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان عازم اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد.

دیدار آقای صالحی از پاکستان دو روز به طول می ا نجامد و با ملاقات هایی با مقامات ارشد دولت پاکستان همراه است و همکاری در زمینه های نفت، گاز، برق و سرمایه گذاری های مشترک بخشی از دستور کار این جلسات را تشکیل می دهد.

آخرین جلسه کمیسیون مشترک دو کشور در تابستان دو سال پیش در تهران برگزار شد.