دادگاه حسنی مبارک بار دیگر برگزار می شود

دادگاه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، در بحبوجه تنش بین وکلای مدافع و دادستان بار دیگر از سرگرفته می شود.

براساس گزارش ها، بعضی از وکلا به دلیل بی نظمی بیش از حد از حضور در دادگاه صرفنظر کردند.

جلسه قبلی دادگاه که روز دوشنبه ( ۵ سپتامبر) برگزارشد به جنجال بین وکلا انجامید.

حسنی مبارک با اتهاماتی از قبیل دستور تیراندازی به معترضان در جریان اعتراضاتی که به سرنگونی او منجر شد، روبرو است.