آغاز به کار رسمی ای میل ایرانی

علی اصغر انصاری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از آغاز به کار رسمی ای میل ایرانی به آدرس " ایران دات آی آر" خبر داد.

خبرگزاری مهر به نقل از آقای انصاری گفته است این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ بدهد و کاربران می توانند برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به آدرس IRAN.IR مراجعه کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در این مرحله کاربر باید با پرکردن فرم اطلاعات اولیه خود، مانند ثبت نام در دیگر سرویس دهنده های ای میل عمل کند، افزود:" برای ایجاد یک ای میل چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن، ابراز هویت کاربر الزامی است."

آقای انصاری همچنین تاکید کرد در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ای میل ایرانی برای دستگاههای خدمات دهنده و نیزخدمات گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ای میل بومی ضروری خواهد بود.