"موسیقی پاپ از جشنواره فجر حذف شده است"

حسن ریاحی، دبیر بیست و هفتمین جشنواره موسیفی فجر از حذف موسیقی پاپ از این جشنواره و برگزاری جشنواره ای مستقل از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر داده است.

بخش رقابتی موسیقی پاپ در دوره گذشته جشنواره موسیقی فجر حذف شد و این نوع موسیقی در بخش جنبی جشنواره برگزار شد.

حسن ریاحی در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که حذف این نوع موسیقی از جشنواره با توجه به این که موسیقی پاپ مخاطبان خاصی دارد و نمی توان تقاضای این بخش از مخاطبان را نادیده گرفت گفت: "اگر قرار باشد موسیقی پاپ تقلید محض باشد....این حضور تقلیدی فایده ای ندارد."

به گفته دبیر بیست و هفتمین دوره جشنواره موسیقی فجر الگوهایی که در حال حاضر از موسیقی پاپ وجود دارد اغلب قطعاتی "فرسوده، خموده و بدون تحرک و نشاط است به همین دلیل باید درحوزه این نوع موسیقی طرحی نو درانداخت و البته نمی توان سریع به نتیجه مشخص رسید."