طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه

احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی گفته است طرح انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد علیرضا بیگی با اعلام این که سال گذشته 700 میلیارد ریال و امسال 840 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته اظهار امیدواری کرد که در صورت پرداخت به موقع منابع مالی مورد نیاز، این طرح ظرف سه سال تکمیل شود.

آقای بیگی تاثیر سدهای بالا دست دریاچه اورمیه را در بحران فعلی دریاچه ناچیز عنوان کرد و گفت که این سدها برای کنترل آب رودخانه ها احداث شدند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت که احداث کانال های بتنی انتقال آب، ایجاد شبکه های زهکشی شده و تغییر شیوه های آبیاری برای کاهش هدررفت آب آغاز شده است.