هشدار فرانسه درباره منفعت بردن ایران از ناآرامی های خاورمیانه

نماینده فرانسه در جلسه شورای امنیت ایران را به استفاده از بحران در سوریه و لیبی برای پیش بردن "برنامه تسلیحات هسته ای" خود متهم کرده است.

به گفته مارتین بریانس ، معاون نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد، با توجه به تمرکز اذهان عمومی در جهان بر ناآرامی های خاورمیانه، "ایران ممکن است فکر کند از این وضع منفعت ببرد."

آقای بریانس در جلسه شورای امنیت که برای بررسی تحریم های ایران تشکیل شده بود، صحبت می کرد.

آقای بریانس گفت: "ایران به تلاش های خود شتاب بخشیده است. تعداد سانترفیوژهای خود و بیانیه های تحریک آمیزش را افزایش داده است."

او در سخنان خود ضمن هشدار درباره برنامه های هسته ای و موشکی ایران گفت: "علائم هشداردهنده افزایش یافته است."

ایران گفته های آمریکا و متحدان غربی آن درباره ماهیت نظامی برنامه اتمی خود را رد می کند.