آمریکا با ایجاد منطقه حائل میان کنیا و الشباب مخالف بود

اسناد تازه منتشر شده از آرشیو سایت افشاگر ویکی لیکس نشان می دهد آمریکا با طرح کنیا برای ایجاد یک منطقه حائل میان خود و اسلام گرایان الشباب در سومالی مخالفت کرده بود.

کنیا قصد داشت با ایجاد یک منطقه حائل که با نام "طرح جوبالند" شناخته می شد، مانع از پیشرفت شبه نظامیان الشباب به سمت مرزهای خود شود.

یکی دیگر از اهداف این طرح، تسلط بر بندر تجاری کیسمائو، یکی از منابع اصلی درآمد الشباب بود.

بر اساس این اسناد، کنیا دو هزار شبه نظامی سومالیایی را برای اجرای این طرح آموزش داده بود.

این اسناد نشان می دهد، آمریکا به خاطر نگرانی از عواقب منفی این طرح به کنیا اطلاع داد از آن حمایت نخواهد کرد.