گروهی از معترضان بازداشتی بحرین با سپردن وثیقه آزاد شدند

خبرگزاری رسمی بحرین گزارش کرده است که بیست پزشک و کارمند بیمارستانی که به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت شده بودند با سپردن وثیقه آزاد شده اند.

این خبرگزاری گفته است که آزاد شدگان کسانی هستند که در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.

هیات متشکل از کارشناسان خارجی که از سوی پادشاه بحرین مامور رسیدگی به نحوه برخورد دولت با معترضان شده است روز گذشته اعلام کرد که بیش از یکصد تن از بازداشتیان اعتراض های بحرین در اعتصاب غذا به سر می برند و هفده تن از آنان باید در بیمارستان بستری شوند.