وزارتخارجه ایران: سپر موشکی کمکی به امنیت ترکیه نمی کند

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، گفته است که استقرار بخشی از سامانه سپر دفاع موشکی پیمان ناتو در ترکیه "هیچ کمکی به ثبات و امنیت منطقه و حتی امنیت کشور میزبان نمی کند."

اشاره آقای مهمانپرست به توافق ترکیه با پیمان ناتو برای استقرار تجهیزات ردیاب سیستم مقابله با حملات موشکی به کشورهای عضو ناتو و متحدان آنهاست که به گفته مقامات غربی، به منظور مقابله با تهدید موشکی ایران و کره شمالی ایجاد می شود.

پیشتر برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی تصمیم ترکیه را مورد انتقاد قرار داده بودند و آقای مهمانپرست گفته است که تقویت حضور ناتو در منطقه خود باعث نا امنی می شود و "بر همین اساس، از کشورهای دوست و همسایگان خود انتظار داریم که هوشیاری بیشتری به خرج دهند و زمینه ساز پیشبرد سیاست های تنش آفرینی که قطعا پیامدهای پیچیده ای در بر خواهد داشت نشوند."

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به طرح قبلی آمریکا برای نصب تجهیزات سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی که به دلیل مخالفت روسیه کنار گذاشته شد، استقرار این تجهیزات در ترکیه را "تداوم همان پروزه مشکوک آمریکایی" دانسته و آمریکا را به ادامه جنگ سرد متهم کرده است.