دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای مقابله با گرمایش شد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که به استرالیا سفر کرده، در سخنانی گفت که پدیده هایی مانند خشکسالی در شاخ آفریقا و جاری شدن سیل در شمال استرالیا از جمله مصیبت هایی است که تغییر آب و هوا بر بشر امروز وارد کرده است.

آقای بان گفت که خطرات ناشی از گرمایش زمین، از جمله افزایش سطح آب دریا، جدی است و افزود که کسانی که در مورد تاثیرات خطرناک گرمایش زمین ابراز تردید می کنند در اشتباه هستند.

در حالیکه قرار است رهبران بیش از یکصد و نود کشور جهان در ماه نوامبر در اجلاس سالانه مقابله با گرمایش زمین در آفریقای جنوبی شرکت کنند، آقای بان این اتهام را رد کرد که اقدامات جهانی در این زمینه به جایی نرسیده هر چند تاکید ورزید که به اقدامات بیشتری نیاز است.