فشار آلمان بر یونان برای کاهش بیشتر بدهی‌ها

آلمان با اعمال فشار بر یونان از این کشور خواسته است که به سیاست های ریاضت اقتصادی و اصلاحاتی که به عنوان پیش شرط برای دریافت وام های کمکی پذیرفته بود، عمل کند.

ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد آلمان به پارلمان این کشور گفت که قسط بعدی وام ها در ماه آینده میلادی تنها در صورتی به یونان پرداخت خواهد شد که این کشور به طرح هایش برای کاهش بدهی ها عمل کند.

هفته گذشته ماموران رسیدگی بین المللی به طور غیرمنتظره کارشان را در آتن ترک کرده و از این کشور خارج شدند.

آنها گفته اند که دولت یونان باید اقدامات بیشتری برای کاهش بدهی ها انجام دهد.