حمله نیروهای وفادار به قذافی در بنی ولید به نیروهای شورای انتقالی

در لیبی نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی از شهر بنی ولید اقدام به پرتاب راکت به سوی نیروهای وابسته به شورای ملی انتقالی کرده‌اند.

شهر بن ولید آخرین پایگاهی است که همچنان در دست نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی است.

خبرنگار بی بی سی که در نزدیکی این شهر مستقر است گفته است در حالی که نیروهای وابسته به شورای ملی انتقالی این شهر را درمحاصره دارند، ۱۰ انفجار در این شهر رخ داده است.

یکی از سخنگویان شورای ملی انتقالی گفته است که این شهر با کمبود غذا، دارو و مواد سوختی روبروست.